Coördinator Gebouwbeheer

Faculteit/afdeling: Facilitair Management & Vastgoed
Niveau: HBO
Functie-omvang: 38 uur per week
Contractduur: 2 jaar met uitzicht op vast
Salaris: Min € 2.588,- Max € 4.084,-
You are viewing information for a vacancy that was originally designed in Dutch.

Facilitair Management & Vastgoed

De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. De directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) ondersteunt hierin. FMVG ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, levert energie en verzorgt alle facilitaire diensten op de campus. FMVG is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud, Campus Facility Management en Bedrijfsbureau. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar positie op internationale ranglijsten kan behouden.


De afdeling Beheer & Onderhoud is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen en infrastructuren. Ze heeft daartoe technisch specialisten die vanuit een centrale positie hun werkzaamheden verrichten en gebouwbeheerders die in de gebouwen actief zijn. Gebouwbeheer zorgt ervoor dat de verhuurdersonderhoudswerkzaamheden correct en in afstemming met alle betrokkenen uitgevoerd worden. Daarnaast voert ze in opdracht van de faculteiten het gebouwgebonden huurdersonderhoud en onderhoud aan de gebruikersinstallaties uit. In het kader van de verdere professionalisering van B&O wordt momenteel een nieuwe onderhoudsstrategie uitgerold en willen we graag een omslag maken naar een regie-organisatie waarbij we de leveranciers op resultaat gaan sturen in plaats van inspanning. Momenteel zijn we op zoek naar een kandidaat voor de invulling van de vacature voor de functie Coordinator Gebouwbeheer.

Functie omschrijving

In deze functie werk je in een jonge en dynamische werkomgeving. Je geeft leiding aan een groep gebouwbeheerders in het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden en stemt deze af met de verschillende stakeholders. Ook stuur je op het optimaliseren en uniformeren van de werkprocessen in lijn met de B&O organisatie ontwikkeldoelstellingen en het realiseren van de daarbij noodzakelijke cultuuromslag.

Taken en verantwoordelijkheden

- Je geeft hiërarchisch leiding aan een groep Gebouwbeheerders.
- Je ziet toe op een doelgerichte en efficiënte voortgang van de werkzaamheden, navolging van richtlijnen, procedures en normen.
- Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de Gebouwbeheer taken op locatie en de tevredenheid hierover bij de gebruikersgroepen en collegae FMVG’ers.

- Je ontwikkelt je team in lijn met de algemene ontwikkelingen binnen de afdeling B&O, te weten

1) van inspanning naar prestatie,
2) van uitvoering naar regie en
3) van cluster naar Campus breed.

E.e.a. in afstemming met je leidinggevende en in nauwe samenwerking met de andere Coördinatoren Gebouwbeheer.

- Je zorgt voor de selectie van nieuwe medewerkers, en de ontwikkeling, motivatie, beoordeling en beloning van de zittende groep medewerkers.
- Je bent verantwoordelijk voor de overall detailplanning van de onderhoudswerkzaamheden (huurder- en verhuurdersonderhoud) op locaties binnen je jouw beheer.
- Je zorgt ervoor dat de planning van deze werkzaamheden in afstemming is met de werkzaamheden van alle andere FMVG afdelingen en gebruikersgroepen.

- Je bent deelverantwoordelijk voor het “storingsproces” (correctief proces) en daarmee ook deelverantwoordelijk voor het reduceren van het aantal verstoringen en de daaraan gerelateerde kosten. Je levert daartoe een bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van een foutcode registratie systeem om analyses van de storingen te kunnen doen. Je doet op basis daarvan voorstellen voor planmatig- en/of vervangend onderhoud aan de Teamleider ten einde het aantal storingen structureel te reduceren.

- Je draagt bij aan het campus breed uniformeren en optimaliseren van de processen, in nauwe samenwerking met je leidinggevende en de andere Coördinatoren Gebouwbeheer en de teamleider.

- Je bent (mede)verantwoordelijk voor de inrichting en actualisatie (integriteit en volledigheid van de data) van de concernapplicatie FMIS (Topdesk), voor wat betreft jouw gedeelte m.b.t. Gebouwbeheer.

- Je voert analyses uit, signaleert knelpunten en doet voorstellen tot verbetering en ontwikkeling binnen zijn/haar eigen team en op de interfaces met andere afdelingen.
- Je draagt bij aan de totstandkoming van de werkplannen voor het cluster en het team, stelt de onderhoudsbegrotingen (voor storing en huurder) op in afstemming met je leidinggevende, je calculeert de onderhoudskosten en bewaakt de realisatie van het werkplan en de jaarbegroting.

- Je draagt bij aan het opstellen van management- en bestuurlijke informatie m.b.t. de uitvoering van je werkzaamheden en de afdelingsontwikkelingen en -resultaten.
- Je rapporteert structureel de voortgang aan de Teamleider Gebouwbeheer.
- Je levert een bijdrage aan de veiligheidsdoelstellingen en beoogde duurzaamheidsontwikkelingen op locatie en maakt uitgewerkte voorstellen ter verbetering.
- Je neemt deel aan de overleggen tussen de Coördinatoren Gebouwbeheer en de afstemming tussen Gebouwbeheer en Dienstverlening op de locaties.
- Je participeert in diverse overleggen op operationeel, tactisch en incidenteel strategisch niveau aangaande organisatieontwikkelingen en bouwprojecten.

Functie eisen

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die beschikt over HBO werk- en denkniveau met de volgende aanvullende kwalificaties:

- Afgeronde HBO-opleiding op technisch gebied (werktuigbouw, elektrotechniek, bouwkunde of technische bedrijfskunde);
- Ten minste 10 jaar relevante werkervaring;
- Ten minste drie jaar aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een grotere organisatie;
- Kennis van en ervaring met asset management (ISO 55.000) is een pre;
- Kennis van projectmanagement, planningssoftware en Lean principes is een pre;
- Kennis van de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.

Noodzakelijke functiecompetenties: organisatiesensitiviteit, affiniteit met techniek, analytische vaardigheden, doelgerichtheid, klantgerichtheid, situationeel en verbindend leiderschap, plan- en organisatievermogen, flexibele opstelling, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van maximaal 38 uur per week (1 fte). We bieden een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring gebaseerd op schaal 10 met een maximum van € 4.084,- bruto per maand. TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en bij een sportabonnement. Ook kan je afspraken maken over flexibele werktijden. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen en ontvang je een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maarten de Lange, Coördinator Gebouwbeheer, e-mail: m.j.delange@tudelft.nl, tel: 06-54606909. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Ruth Vidal, tel: 015 - 27 81223, e-mail: po.ud@tudelft.nl. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae en eventuele referenties kun je richten aan Maarten de Lange en mailen naar po.ud@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/FMVG/2017-16.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Factsheet

Faculteit/afdeling
Facilitair Management & Vastgoed
Niveau
HBO
Functie-omvang
38
Standplaats
Delft
Contractduur
2 jaar met uitzicht op vast
Salaris
Min € 2.588,- Max € 4.084,-

Sluitingsdatum
15 november 2017
Vacaturenr.
AT/UD/FMVG/2017-16


Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maarten de Lange, Coördinator Gebouwbeheer.

T 06 - 54606909
E m.j.delange@tudelft.nl

Voor informatie over de selectieprocedure kun je terecht bij R.G. Vidal-Brown, HR Secretaresse.

E po.ud@tudelft.nl


Share