Docent Constructief Ontwerpen

Department/faculty: Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Level: University Graduate
Working hours: 19.0 hours weekly
Contract: 2 jaar
Salary: 2640 - 4166 euros monthly (full-time basis)
You are looking at a vacancy text originally drafted in Dutch.
Parts may be available in English!

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen


De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) legt zich toe op internationaal toonaangevend onderzoek en onderwijs op het gebied van weg- en waterbouw, technische aardwetenschappen, verkeer en vervoer, watertechnologie en deltatechnologie. Het onderzoek beslaat wereldwijde maatschappelijke vraagstukken en is nauw verweven met zowel onderwijs als het werk van een breed scala aan kennisinstituten. CiTG vindt dat Open Science deze doelstellingen helpt verwezenlijken en ondersteunt haar wetenschappers bij het integreren van Open Science in de onderzoekspraktijk. De faculteit CiTG bestaat uit 28 secties verdeeld over de 7 afdelingen: Materials Mechanics Management & Design, Engineering Structures, Geoscience and Engineering, Geoscience and Remote Sensing, Transport & Planning, Hydraulic Engineering en Watermanagement.


De faculteit heeft een stevig onderwijsaanbod van 2 Bachelor opleidingen, 4 masteropleidingen, Joint Education MSc programma’s, een post-initiële opleiding (ca. 3.500 studenten) en een doctoral education programma (ca. 500 PhD kandidaten).


Ons aanbod van en de deelname aan ons open en online onderwijsaanbod groeit gestaag en we werken gericht aan de internationalisering van ons onderwijs.


De afdeling Materials, Mechanics, Management & Design (3Md) houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en ontwikkeling op het gebied van de gebouwde omgeving. De afdeling bestrijkt hierbij alle schaal- en abstractieniveaus, van management van grote infrastructurele projecten tot op onderzoek op nanoschaal, en van fundamenteel wetenschappelijke modellen tot aan de praktische uitvoering van bouwwerken.

Job description

Doordat een groeiend aantal Nederlandse studenten de weg naar de bacheloropleiding Civiele Techniek weet te vinden en doordat onze (inter)nationale mastertrack Building Engineering elk jaar zo’n 30 tot 40 studenten trekt, is uitbreiding van onze leerstoel nodig. We zoeken hiervoor in de eerste plaats iemand met hart voor studenten die uit eigen ervaring, met deskundigheid en enthousiasme kan uitleggen hoe constructief ontwerpen werkt. 


De functie bestaat uit het verzorgen van onderwijs op het brede gebied van Constructief Ontwerpen. Hoewel we ons concentreren op gebouwen komen in onderzoek en onderwijs incidenteel ook andere objecten zoals bruggen of waterbouwkundige constructies langs. Trefwoorden zijn: constructief vormgeven, toetsen en valideren van zowel reguliere als vernieuwende constructiemethoden van bruikbare, doelmatige, duurzame, energiezuinige en veilige gebouwen, samenhang van vorm en functie in nieuwe en bestaande materialen en methoden.


De dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit het verzorgen van hoorcolleges aan kleine en grotere groepen, het individueel begeleiden van studenten bij opdrachten of (eind)projecten en het meedenken over en bijwerken van de inhoud van het onderwijs. De ideale kandidaat heeft een enthousiasmerende uitstraling, een uitstekend mechanica-inzicht, is vaardig in het constructief ontwerpen, heeft begrip van en ervaring met het integrale karakter van ontwerpen: is niet alleen een ‘sommetjes-maker’, maar heeft ook aandacht voor vormgeving, duurzaamheidsaspecten, etc.


Ons studiejaar is verdeeld in kwartalen met elk een eigen rooster, waarin per periode de focus verschuift van het ene naar het andere vak. De ervaring leert dat traditioneel klassikaal onderwijs maximaal één à twee dagen in de week vult, terwijl de overige dagen gevuld zijn met voorbereiding, lezen en beoordelen van werk van studenten, individuele gesprekken en online onderwijs. De nieuwe docent heeft ook enkele algemene taken, zoals stagebegeleiding, voorlichting of afstudeercoördinatie.


Omdat de Masterfase geheel Engelstalig is en circa 1/3 van onze masterstudenten internationaal is, is goede beheersing van de Engelse taal nodig. Voor het ontwikkelen of verbeteren van zowel didactische als taalvaardigheden zijn binnen TU Delft goede cursussen beschikbaar, en het is wenselijk dat de kandidaat na aanstelling de basiskwalificatie onderwijs (BKO) zal behalen, een opleiding die geldig is aan alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland en daarbuiten. Specifieke afspraken hierover zijn afhankelijk van de deeltijdfactor.

Requirements

We zoeken een enthousiaste nieuwe docent met de volgende ervaring en kwaliteiten:


• Je hebt een afgeronde Master opleiding in Civiele Techniek;


• Je hebt een aantal jaren ervaring in een constructieve ontwerppraktijk en wil graag deze praktijkervaring meenemen naar ons onderwijs;


• Je hebt grote belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen in het veld van constructief vormgeven en bent bijgebleven in het vakgebied; een voltooid promotietraject is dan ook een pré, maar niet vereist.


• Je bent zichtbaar in het vakgebied, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij VNC, KIVI, IABSE, Stufib of vergelijkbare netwerken.


• Je kan goed organiseren, hebt een sterk analytisch vermogen en bent resultaatgericht.


• Zowel je mondelinge als schriftelijke beheersing van het Engels is heel goed.

Conditions of employment

De functie heeft een omvang van 19 uur (0,5 fte) per week. Het betreft een (tijdelijke) aanstelling van 2 jaar. Het salaris is gebaseerd op schaal 10  (met een maximum van € 4.166,-,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Daarnaast biedt TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Information and application

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Erica Radelaar, HR Adviseur, e-mail: E.M.Radelaar@tudelft.nl. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Roel Schipper, docent/onderzoeker, e-mail: h.r.schipper@tudelft.nl, tel. 015-2789933 of met Prof.ir. Rob Nijsse, hoogleraar Constructief Ontwerpen, e-mail: r.nijsse@tudelft.nl.


Stuur je sollicitatie voor 15 september 2018 naar recruitment-citg@tudelft.nl onder vermelding van Vacature CiTG18.37.


 


Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Erica Radelaar, HR Adviseur, e-mail: E.M.Radelaar@tudelft.nl. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Roel Schipper, docent/onderzoeker, e-mail: h.r.schipper@tudelft.nl, tel. 015-2789933 of met Prof.ir. Rob Nijsse, hoogleraar Constructief Ontwerpen, e-mail: r.nijsse@tudelft.nl.


Stuur je sollicitatie voor 15 september 2018 naar recruitment-citg@tudelft.nl onder vermelding van Vacature CiTG18.37.


Enquiries from agencies are not appreciated.

Factsheet

Department/faculty
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Level
University Graduate
Working hours
19.0 hours weekly
Location
Delft
Contract
2 jaar
Salary
2640 - 4166 euros monthly (full-time basis)

Closing date
Sept. 15, 2018
Vacancy nr.
CiTG18.37


Information

For more information about the application procedure, please contact:

E Recruitment-CiTG@tudelft.nl


Share