Teamleider Bouw

Department/faculty: Universiteitsdienst - Campus and Real Estate
Level: University Graduate
Working hours: 38.0 hours weekly
Contract: 1 jaar, met uitzicht op verlenging
Salary: 4815 - 5861 euros monthly (full-time basis)
You are looking at a vacancy text originally drafted in Dutch.
Parts may be available in English!

Universiteitsdienst - Campus and Real Estate


De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. De directie Campus and Real Estate ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, levert energie en verzorgt het parkmanagement. Campus and Real Estate is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsbureau. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar positie op internationale ranglijsten kan behouden.


Directie Campus & Real Estate (CRE) onderdeel van de Universiteitsdienst is de directie die het volledig campus management van de TU Delft uitvoert. Zij biedt functionele ruimte en service op de campus en borgt de bedrijfs-continuïteit van gebouwen, installaties en apparatuur. Dit op het niveau van operational excellence, tegen verantwoorde kosten en met tevreden gebruikers. CRE bestaat uit de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park , Projecten, Beheer & Onderhoud en het Bedrijfsbureau.


De afdeling Projecten verzorgt het voorbereiden, uitvoeren en opleveren van alle CRE projecten. De projecten omvatten onder meer infrastructurele projecten, nieuwbouw, renovatie en verhuizingen.


RE streeft ernaar om, voor de universitaire gemeenschap, een aangename studie-, onderzoeks- en werkomgeving te creëren op een zogenaamde "Living Campus." Hier draagt de afdeling Projecten actief aan bij. Zie ook:


https://www.youtube.com/watch?v=KpmKTN4OE-o https://www.youtube.com/watch?v=6kEff1P0wrU


Plaats in de organisatie:


De afdeling Projecten bestaat uit 4 teams, te weten Bouw, Civiel, Verhuizen en Projectondersteuning. Het team Bouw is exponentieel gegroeid waardoor besloten is over te gaan tot een tweekoppige leiding. De teamleider Bouw is hiërarchisch onder de afdelingsmanager Projecten geplaatst en heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor leiden van het team Bouw. De afdelingsmanager legt verantwoording af aan de directeur CRE, die direct onder het CvB valt. De teamleider geeft hiërarchisch leiding aan de helft van het team Bouw. De teamleider is verantwoordelijk voor een team van projectmanagers die uitvoering geven aan grote en complexe bouwprojecten.


 

Job description

Doel van de functie:


Als teamleider een team projectmanagers aansturen die binnen de kaders van voorliggende projectdefinities en grote en complexe bouwprojecten voorbereiden, aansturen en realiseren binnen beschikbaar gestelde tijd en middelen. Je legt bestuurlijke verantwoording af in hiërarchische lijn. Je bent tevens aanspreekpunt voor projecteigenaar en gebruiker over projectvoortgang en in het projectplan vastgelegde afspraken. De teamleider geeft leiding aan zowel interne als externe medewerkers, junior en senior. De teamleider heeft een inhoudelijke verantwoordelijkheid en coacht medewerkers bij inhoudelijke vraagstukken. De functie vraagt zowel inhoudelijke ervaring als senior bouwprojectmanager, als leidinggevende ervaring.


Kerntaken en verantwoordelijkheden:


  • Geeft, binnen de vastgestelde beleidskaders, hiërarchische leiding (inhoud projecten, capaciteit- en tijdsplanning) aan een team projectmanagers. Legt hierover verantwoording af aan de afdelingsmanager.

  • Geeft, binnen de vastgestelde beleidskaders, functioneel leiding aan bij de projecten betrokken interne en externe medewerkers.

  • Bewaakt de teamcapaciteit en planning van de werkzaamheden van de teamleden. Begeleidt, coacht en/of ondersteunt hun persoonlijke ontwikkeling (R&O's).

  • Zoekt nieuwe collega's en werkt medewerkers in.

  • Motiveert en stimuleert de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

  • Rapporteert op afgesproken momenten zowel mondeling als schriftelijk over de inhoudelijke en financiële voortgang aan betrokkenen (leidinggevende en betrokken afdelingen). Onderhoudt ook buiten rapportagemomenten met alle betrokkenen geregeld contact en informeert hen over relevante ontwikkelingen.

  • Draagt zorg voor politiek draagvlak en begeleidt bestuurlijke besluitvorming ten behoeve van nieuwe en lopende projecten.

  • Ziet toe op een doelgerichte voortgang van de werkzaamheden en de navolging op richtlijnen procedures en normen. Bewaakt en waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden.

  • Signaleert knelpunten in werkprocessen. Levert input aan voor efficiëntere werkwijzen en methoden.

Requirements

•Academisch werk- en denkniveau (analytisch, logica, samenhang, helicopterview).


•Ervaring van 3-5 jaar in het geven van leiding aan teams.


•Ervaring van 5-10 jaar als projectmanager in de vastgoedsector.


•Kennis van bouwprojectmanagement en hiervoor gangbare methodieken.


•Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.


•Ervaring bij een overheidsinstantie is een pre.


•Politieke, bestuurlijke en organisatiesensitiviteit.


•Bruggenbouwer en gesprekspartner op alle niveau’s.


•Optimistisch, energiek en gedreven persoonlijkheid.


•Functiecompetenties: analytische vaardigheden, oplossingsgerichtheid, doelgerichtheid, zelf-standigheid, sociale vaardigheden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, plan- en organisatievermogen, omgevingsbewustzijn en stressbestendigheid.

Conditions of employment

De functie heeft een omvang van maximaal 38 uur per week (1.0 fte). We bieden een contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring gebaseerd op schaal 13 met een maximum van € 5.861,- bruto per maand. TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en bij een sportabonnement. Ook kan je afspraken maken over flexibele werktijden. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen en ontvang je een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Information and application

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Corien Huiskamp, Teamleider Bouw, e-mail: j.huiskamp@tudelft.nl, tel: 06-20025215. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Ruth Vidal, tel: 015 - 27 81223, e-mail: po.ud@tudelft.nl. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je richten aan mw. J. Huiskamp en mailen  voor 30 september 2018 naar po.ud@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/CRE/2018-16.


Enquiries from agencies are not appreciated.

Factsheet

Department/faculty
Universiteitsdienst - Campus and Real Estate
Level
University Graduate
Working hours
38.0 hours weekly
Location
Delft
Contract
1 jaar, met uitzicht op verlenging
Salary
4815 - 5861 euros monthly (full-time basis)

Closing date
Sept. 30, 2018
Vacancy nr.
AT/UD/CRE/2018-16


Information

For more information about this job, please contact Corien Huiskamp.

T 06-20025215
E j.huiskamp@tudelft.nl

For more information about the application procedure, please contact:

E PO.UD@tudelft.nl


Share